Uudised

Projekti BioClim kajastused 21.09.2015

Foto: Eha Kruus
Äärmuslik ilm - lähiaastakümnete normaalsus või erand?

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi poolt koordineeritud projekt BioClim saab algaval nädalal erinevaid kajastusi:
• 21. sept. hommikul kl 10:05 - 11:00 tehakse Vikerraadio saates "Ökoskoop" juttu sellest, kuidas ökosüsteemid ja kalandus muutuvas kliimas kohanevad. Saatekülalisteks on SEI Tallinna programmijuht Kaja Peterson ja TÜ Eesti Mereinstituudi teadur Markus Vetemaa.
• 21. septembril kell 11:40 tutvustab Kaja Peterson BioClim projekti tulemusi ka Tallinnnas toimuval kohanemissseminaril "Eesti aastal 2100 – kas soe troopika või jäine põhjamaa?"

Seminari korraldajateks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid. Seminar toimub 21. septembril 2015 algusega kl 9:30 (Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotell, Toompuiestee 27, Tallinn). Seminari eesmärgiks on tutvustada Eesti kliimamuutuste tulevikustsenaariume ning nendega kaasnevaid mõjusid elutähtsates valdkondades meie ümber.

Seminari "Eesti aastal 2100 - kas soe troopika või jäine põhjamaa?" põhialuseks on nelja kliimaprojekti tulemused:

  • BioClim (looduskeskkond ja biomajandus)
  • ENFRA (taristu ja energia)
  • KATI (planeerimine, päästevõimekus ja tervis) ning
  • RAKE (ühiskond ja majandus)

2015. a algusest septembrini hinnati kliimamuutustega kohanemise hetkeolukorda ja kliimamuutuste mõjusid Eestis ning töötati välja spetsiifilised kohanemismeetmed ning nende rakendusplaan.

Käesoleval seminaril käsitletakse eeskätt kliimamuutuste positiivseid ja negatiivseid mõjusid eritevatele valdkondadele (s.t. projektide teise tööetapi vahetulemused). Edaspidi on kavas põhjalikumalt tutvustada ka kohanemismeetmeid.

Sündmuse päevakava ja lisainfot leiab Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehelt (http://www.klab.ee/kohanemine/seminar-21-09-2015/) ja Keskkonnaministeeriumi veebist (http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimamuutustega-kohanemise-arengukava)


Vikerradio eetris kõlanud Ökoskoobi saadet saate järelkuulata siit: Ökoskoop 21.09.2015


BioClim projekt lõppes ametlikult 31. augustil 2015. Valminud on kliimamuutuste mõjude analüüsitulemused ning ettepanekud kohanemismeetmeteks erinevates valdkondades. Ülevaade projekti tulemustest leiate projekti kodulehelt (NB: esialgu on tegemist vahetulemustega, mis on hetkel kooskõlastamisel kliimaprojektide juhtkomisjonis ning kinnitatakse lõplikult käesoleva aasta oktoobris).