Uudised

Väitekirja kaitsmine: Maret Saar - Eoslavaseente kandeoste elektrilaeng ja selle bioloogiline tähendus

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Maret Saare väitekiri "Eoslavaseente kandeoste elektrilaeng ja selle bioloogiline tähendus. Electrical charge of basidiospores of hymenomycetes (Fungi) and its biological significance"  filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 17.09.2015 kell 11.15 Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajad on D.Sc. Erast Parmasto ja prof. Tiiu Kull, oponendiks on prof. Roy Kennedy (University of Worcester, UK).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/2421