Uudised

Maaülikool tutvustas USA-s linnarohealade projekti GreenMan tulemusi

Augustis toimus USA-s Florida osariigis Orlandos rahvusvahelise arboristide ühingu (ISA – International Society of Arboriculture) aastakonverents, kus linnade rohealasid puudutava projekti GreenMan Eesti Maaülikooli poolne koordinaator, dendroloog Liina Jürisoo tutvustas projekti raames saavutatut. 

Liina Jürisoo sõnul oli tagasiside projektile väga positiivne: „Eriti tundsid projekti vastu huvi just Euroopa riikide esindajad (näiteks Tšehhi, Leedu, Taani jt), sest tegemist on esimese katsega viia puude lõikamine (ja kogu linna rohealade hooldus) ühtsetele alustele.“ Konverentsil osalejatele tutvustati projekti olulisemaid väljundeid – juhendmaterjali kohalikele omavalitsustele („Linna rohealade hooldamine“), kursust „Praktiline haljasalade hooldamine“ ja mitmeid kursuse õppematerjale.
 
Konverentsil osales 1401 inimest 26 riigist.
 
Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi ELRI-177 „Tartu, Rezekne, Pskov: Green management for urban development & planning in EE-LV-RU border capitals“ projekti GreenMan eesmärk oli pöörata tähelepanu kogu piirkonna linnarohealade majandamisele, tugevdades samas koostööd spetsialistide, omavalitsuste ja ülikoolide vahel. Projekti juhtpartneriks oli MTÜ „Lake Peipsi Project, Pskov“ (Venemaa), partneriteks olid peale Eesti Maaülikooli veel Tartu Linnavalitsus, Pihkva Linnavalitsus (linnateenuste osakond), Pihkva Riiklik Ülikool, Peipsi Koostöökeskus, Euroregion „Country of Lakes“ Läti kontor, Rezekne Linnavolikogu, Rezekne kohalik omavalitsus ja Daugavpilsi Ülikool.
 
Eesti-Läti-Vene programmi üleüldiseks eesmärgiks on soodustada ühiste tegevuste läbi arengut regioonis, tõstes piirkonna konkurentsivõimet, kasutades selleks potentsiaalselt soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piirialadel.