Uudised

Gentis otsiti ühiskondlikele probleemidele looduspõhiseid lahendusi

19.-20. mail toimus Belgias Gentis ALTER-Net (Europe’s Ecosystem Research Network) konverents, kus otsiti looduspõhiseid lahendusi („nature-based solutions“) erinevatele ühiskondlikele probleemidele. Konverentsi üks korraldajatest oli Eesti Maaülikool.

„Kuna seni kasutusel olnud tehnoloogilised lahendused on sageli osutunud ebaefektiivseteks, otsitakse Euroopa probleemidele teistlaadi lahendusi,“ ütles Eesti Maaülikooli professor Mart Külvik, kelle sõnul on looduspõhised lahendused potentsiaalseks alternatiiviks raiskavale ja lühinägelikule majandusmudelile. Konverentsi käigus üritati leida viise, kuidas looduspõhist lähenemist rakendada tugeva majanduskasvu ja linnade arenguks. „Nii majanduslikku kui sotsiaalset võitu pakkuvateks lahendusteks võivad olla näiteks vee puhastamine looduslikus ringes, taastuvatele või taaskasutatavatele looduslike ehitusmaterjalidele üleminek või ka looduslähedaste eluviiside viljelemine,“ täpsustas Külvik. Lisaks arutleti, kuidas tõhusaid looduspõhiseid lahendusi leida, ning milline on hetkeolukord.

Nende küsimustega tegelevad 200 teadlast ja teemast huvitatut enamikest Euroopa Liidu riikidest ja ka väljastpoolt Euroopa Liitu.

Konverents võimaldas tekitada dialoogi teaduse, poliitika ja praktika koostööks looduse ja linna heaolu saavutamiseks.

Konverents oli osa ALTER-Neti pikaajalisest uurimustöö ja praktilise arengu tegevusest.

Info: http://www.alter-net.info/outputs/conf-2015