Uudised

Mahestipendium 2015

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2015. aasta stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde ja artiklite premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 150 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-aastast noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga. EMÜ üliõpilase ja/või töötaja parima eestikeelse populaarteadusliku artikli preemiaks on 100 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2014/2015. õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2014. või 2015. aastal publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Populaarteadusliku artikli stipendiumile saavad kandideerida kõik EMÜ üliõpilased ja töötajad, kes on 2014. või 2015. aastal avaldanud mahepõllumajanduslikke populaarteaduslikke eestikeelseid artikleid.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus, motivatsioonikiri ja oma bakalaureuse- või magistritöö, teadusartikkel või eestikeelne populaarteaduslik artikkel elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee ;hiljemalt 1. oktoobriks 2015.

Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas esitatud töö aitab kaasa mahepõllumajanduse arengule. Materjalid võib tuua ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.

Täpsemad tingimused leiab siit: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/haridus/mahestipendium/stipendiumi-statuut/

Stipendiaadid kuulutatakse välja Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel 6. novembril 2015.

Eelnenud aastatel stipendiumi pälvinute nimed ja teemad leiate varasemate stipendiaatide lehelt

Küsimuste korral pöörduda:
Elen Peetsmann
elen.peetsmann@emu.ee ;
Tel: 53044003