Uudised

Õhusaaste käsiraamatu esitlused

Trükist on ilmunud "Õhusaaste käsiraamat". Käsiraamat tutvustab olulisemaid õhuookeani teemasid ja kuidas inimene neid muutnud on. Raamatul on 5 peatükki : atmosfääri koostisest, koostise muutustest tingitud probleemidest, saaste tekkest ja levikust atmosfääris, saaste mõõtmistest ja saaste leevendamise võimalustest. Kõigi peatükkide lõpus on toodud peamised valdkonnad mida me veel ei tea ja seega intensiivselt uuritakse. Raamatu mahuks on 126 lk ja selle autoriteks on  M.Kaasik, T. Kallaste, V.Kimmel, M.Maasikmets, S.M.Noe, H.Orru, O.Roots, E. Tamm, E.Teinemaa.
Käsiraamatu esitlused toimuvad 8. juunil kell 15-17 Tallinnas Keskkonnaministeeriumi suures saalis Narva mnt 7a ja 11. juunil kell 14-16 Tartus Kreutzwaldi 56 EMÜ Tehnikainstituudi ruumis A204 (peauksest trepist üles ja sealt paremale). Raamatut on võimalik endale soetada PKI Raamatukogust (Kreutzwaldi 5-D178) hinnaga 24 EUR.

Olulisemad teemad: Eestis on teadusuuringute alusel ca 600 enneaegset surma aastas põhjustatud õhusaaste poolt tekitatud südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigustest. Ilmselt lisandub sellele veel teatud hulk, sest õhusaaste on kuulutatud WHO poolt kantserogeenseks e vähkitekitavaks aineks. Ühistegevuses peitub tõesti jõud, sest autodega sõidame ja maju kütame me ikka kõik ise - need ongi peamised kõrgenenud kontsentratsioonide ja seega suremuse põhjustajad linnades.

Teine oluline teema on kliimamuutuste kiirenemine, mis toimub kasvuhoonegaaside kuhjumisega atmosfääris  - suurelt osalt jällegi põhjustatud transpordi ja majade energiatarbe tagamisega fossiilkütuste põletamise abil. Seega saab iga inimene mõjutada oma igapäevategevustega nii lokaalset õhu kvaliteeti kui pikemas ajaskaalas kliima muutuseid.

Edukat tegutsemist endale elamisväärsema elukeskkonna loomisel!

Lisainfo: Veljo Kimmel, veljo.kimmel@emu.ee