Uudised

Seminar "Kliimamuutuste mõjud ja kohanemisvõimalused looduskeskkonnas ja biomajanduses"

Esmaspäeval, 27. aprillil toimub Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses seminar "Kliimamuutuste mõjud ja kohanemisvõimalused looduskeskkonnas ja biomajanduses". Kohtumine on üks osa projektist BioClim, mis koos kolme teise teemavaldkonna projektiga nõustavad Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ettevalmistamist. Sündmus on suunatud eeskätt erinevaile valdkondlikele asjaosalistele nii avalikust kui erasektorist, näiteks loodushoiu, põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja turba kaevandamise teemadel.

Seminaril tutvustavad kliimamuutuste mõjude esialgseid hinnanguid erinevatele ökosüsteemidele ning biomajandussektoritele teadlased Eesti Maaülikoolist ja Tartu Ülikoolist, samuti eksperdid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest ja Eestimaa Looduse Fondist. Oma kogemust kliimamuutuste mõjude analüüsil ja nendega kohanemise strateegia koostamisel jagavad ka spetsialistid Islandi Põllumajandusülikoolist.

Praeguseks on BioClim projektis selja taga esimene tööetapp, mil kaardistati kohanemise hetkeolukord üheteistkümnes looduskeskkonda ja biomajandust puudutavas valdkonnas. Esimese etapi tööst selgus, et spetsiifilised kohanemismeetmed enamikus valdkondadest puuduvad, kuid eeldused selleks on olemas (nt valdkondlike strateegiadokumentide tasandil).

Kohtumisel arutatakse erinevate huvigruppide ja praktikutega läbi kliimamuutuste mõjuanalüüside tööversioonid, samuti oodatakse neilt ettepanekuid kohanemise-alasteks teadus- ning rakendusuuringuteks ja kohanemismeetmeteks.

Seminar toimub Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi toetusel eelmääratletud projekti "Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine" raames.

Seminari päevakava

BioClim projekti  viib ellu Eesti Maaülikool koos partneritega.

Lisainfo: http://pk.emu.ee/bioclim

Monika Suškevičs, BioClim projekti koordinaator, smonika@emu.ee