Uudised

Valmis kalakasvatuse õpik

Ilmunud on uus raamat „Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid“. Raamatus käsitletakse ahvena, angerja, angersäga, koha, paalia, siia ja tuura kasvatamise võimalusi Eestis. Eesti Maaüikooli teadlaste osalusel valminud õppevahendit on võimalik tasuta alla laadida TÜ Kalanduse teabekeskuse kodulehelt.

Raamatu koostamiseks andis ajendi 2013. aastal valminud Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia aastateks 2014–2020. Selle sisuline osa toob muu hulgas välja sektori tulevikuvisioonid ja eesmärgid. Ekspordi kasvu peamise võimalusena nähakse strateegias just Eesti viljelustingimustega sobivate ja suure välisnõudlusega liikide, nagu näiteks angerjas, jõevähk, tuurlased, siig, ja täiesti uute perspektiivsete liikide viljelemist ning seda toetavat arendustööd. Võimalik, et nendeks saavad hoopiski seni kasvatuses vähe levinud kalad, nagu näiteks ahven ja koha. Eelnenust tulenevalt tahavad raamatu autorid anda panuse strateegias välja toodud probleemide lahendamisse.

Raamat on mõeldud õpivahendiks Eesti Maaülikooli vesiviljeluse ja kalanduse, rakendushüdrobioloogia ja loomaarstiõppe üliõpilastele, aga samuti TTÜ Eesti Mereakadeemia ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppuritele.

Autorid loodavad samuti, et raamat leiab sooja vastuvõtu nii alustavate või uutele ideedele avatud kui ka kogenud kalakasvatajate seas.

Raamatu koostamisel on teinud koostööd Tartu Ülikooli Kalanduse teabekeskuse, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadlased ja õppejõud. Raamatu koostamine on hea näide Eesti Maaülikooli instituutide teadlaste koostöövalmidusest.

Raamatu andis välja TÜ Kalanduse teabekeskus, mille nõukogu töös osaleb ka Eesti Maaülikool.
 


TÜ Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskus on Pärnus tegutsev kalanduse info-, koolitus- ja nõuandekeskus, mille tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" raames. Teabekeskuse eesmärk on varustada kalandussektorit kaasaegse oskusteabe, koolituse ja nõuandega ning suurendada tarbijateadlikkust.