Uudised

PKI teadurid valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeteks

21. märtsil toimunud Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) üldkoosolekul ülendati auliikme staatusesse Eesti Maaülikooli vanemteadur Aivar Leito ning postuumselt ka Eesti Maaülikooli teadur Andres Kuresoo. EOÜ-l oli varasemast 27 auliiget, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti linnustiku uurimisse ning kaitmisesse ja/või ornitoloogiaühingu tegevusse.

Aivar Leito on nii Eesti Ornitoloogiaühingu kui ka Eesti Loodusuurijate Seltsi juhatuse liige. Tunnustatud linnuteadlane on kolme ornitoloogilise raamatu autor, avaldanud kokku 200 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjutist, on populaarteadusliku filmi "Valgepõsk-lagle" käsikirja autor ning populaarteadusliku filmi "The Sky Travellers" konsultant. Leito ise ütleb, et kogu tema elu ongi olnud lindude jälgimise, uurimise ja kaitse korraldamisega seotud rakendusuuringud. Ka eelmisel aastal saadud Kumari nimelise looduskaitsepreemia sai ta suures osas just lindude uurimise ja kaitsmise eest.