Uudised

PKI doktorant uurib Eesti linnade rohealade kasutust

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Gloria Niin uurib oma doktoritöö raames interaktiivse kaardipõhise avaliku küsitluse abil üheksa Eesti linna rohealade kasutust. Rohealade küsitluse huviorbiidis on: Haapsalu, Kuressaare, Narva, Pärnu, Rakvere, Tallinn, Tartu, Viljandi ja Võru. Küsitluse leiab aadressilt:  http://maptionnaire.com/et/433/ 

„Küsitlusega soovin välja selgitada, milliseid kodulinna rohealasid inimesed kasutavad, kuidas inimesed nendesse suhtuvad ning mida seal täpsemalt tehakse,“ rääkis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Gloria Niin, kelle sõnul on kogutud andmete põhjal võimalik välja selgitada kõige populaarsemad kohad, alakasutatud kohad ning paikade erinevad tugevused ja nõrkused inimeste silmis. „Neid aspekte uurides on võimalik süstemaatiliselt läheneda linna haljastu probleemidele, seda siis ülelinnalisel rohetaristu tasandil või üksiku haljasala tasandil ning anda soovitusi, millistest kohtadest linnarohelust arendada, kaitsta ja hooldada.“

Küsitlust viib läbi Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakond. Küsitlusele on võimalik vastata 12. aprillini. Küsitlusele on võimalik vastata nii eesti keeles kui ka vene keeles.

http://maptionnaire.com/et/433/