Uudised

Väitekirja kaitsmine: Liina Edesi - Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Edesi väitekiri "Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas. The influence of cultivation methods on soil microbial community composition and activity” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 27.02.2015 kell 13.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis D239.

Doktoritöö juhendajad on Dr. Enn Lauringson ja DSc. Agr. Malle Järvan, oponent on Dr. Helena Kahiluoto (Principal Research Scientist, MTT Agrifood Research, LUKE Natural Resources Institute Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/1913