Uudised

Konverents "Eesti mahepõllumajandus täna ja tulevikus" 20.11.2014

Konverentsil antakse ülevaade mahepõllumajanduse praegusest olukorrast Eestis, tutvustatakse Eesti teadusuuringute tulemusi ja innovaatilisi lahendusi ning oma kogumusi jagavad maheettevõtted. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist FiBL, kes tutvustab mahepõllumajanduse arengutrende maailmas. Konverentsiga tähistatakse ühtlasi mahepõllumajanduse 25. aastapäeva Eestis. Oodatud on mahetootjad, -töötlejad, nõustajad, teadlased ja teised mahetoiduhuvilised. Konverents on tasuta. Registreeruda palutakse hiljemalt 17. novembriks interneti registreerimisvormil http://mahekeskus.emu.ee/uudised/mahekonverents-2014/ või telefonil 742 5010. Konverents läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustusliku koolitusena. Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool MAK meetme 1.1 raames. Konverentsi toetab Euroopa Liit.

PROGRAMM
20. november 2014
Eesti Maaülikooli peamaja, Kreutzwaldi 1a, Tartu

9.30 - 10.00 Kogunemine

10.00 - 12.00  Avamine ja ettekanded

 • Avatervitus – Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen
 • Mahepõllumajanduse arengutrendid maailmas – Dr Urs Niggli, Mahepõllumajanduse uurimisinstituut (FIBL, Šveits)
 • Mahepõllumajanduse arenguperspektiivid Eestis – asekantsler Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium
 • Vahekultuurid parandavad mulda ja kultuuride saagikust – Liina Talgre jt,
  Eesti Maaülikool
 • Maheviljelusse sobivad põllukultuuride sordid – Ilmar Tamm jt, Eesti Taimekasvatuse Instituut

Moderaator prof Anne Luik, Eesti Maaülikool

12.00 - 13.00  Lõuna ja stendi ettekannetega tutvumine

13.00 - 14.30  Ettekanded

 • Agrotehnoloogilisi soovitusi köögiviljakultuuride kasvatamisel – Ingrid Bender jt,
  Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool
 • Soovitusi taimetervise hoidmiseks – Marika Mänd jt, Eesti Maaülikool
 • Lüpsilehmade ja lammaste söötmise optimeerimine – Ragnar Leming jt, Eesti Maaülikool
 • Mahepõllumajandus elurikkuse soodustajana – Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskus

Moderaator Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse SA

14.30 - 14.50  Energiapaus

14.50 - 16.30  Ettekanded

 • Mahetoidu turustamine Eestis – Merit Mikk, Eesti Mahepõllumajanduse SA
 • 2014. aasta parima mahetootja edulugu – Martin Repinski, Konju Mõisa Talu
 • Mahejäätise töötlemise edulugu – Rasmus Rask, LaMuu
 • Mahetootjate koostöö – Mai Tooming, TÜ Wiru Vili

Moderaator Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus

16.30-17.30 Arutelu ja konverentsi pidulik lõpetamine