Uudised

Väitekirja kaitsmine: Are Kaasik - Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Are Kaasiku väitekiri "Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele. The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 09.05.2014 kell 10.00 Tartus Metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 1A5.

Doktoritöö juhendaja on Prof. Kalev Sepp ning oponent Dr. R.H.G. Jongman (Alterra Wageningen UR, the Netherlands).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/1414