Uudised

PKI Teadusseminar 14.03.2014

14. märtsil algusega kell 10.00 toimub Metsamajas (Kreutzwaldi 5) B-korpuse ruumis 2B27 taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse - ning  mullateaduse ja agrokeemia osakonna teadusseminar. Teadur Karin Kauer teeb ettekande teemal “Erinevate viljelusviiside mõju mulla orgaanilise süsiniku bilansile” ja  doktorant  Berit Tein esineb ettekandega  “Viljelusviisi mõju kartuli kvalieedile ja mulla omadustele”.