Uudised

Avalik loeng 10.03.2014: Õhusaaste - peenosakeste (primaarsed ja sekundaarsed) teke ja mõõtmine

Esmaspäeval 10. märtsil kell 13.00 esineb Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a) avaliku loenguga õhusaaste peenosakestest Šveitsi teadlane Dr. André Prévôt. Peale Šveitsi teadlase loengut tutvustab Taimefüsioloogia osakonna vanemteadur Steffen Noe Järvseljal paikneva Eesti SMEAR (Station for Measuring Forest Ecosystem - Atmosphere Relations) seirejaama tegevust ja olemust.

alates 06.03 kuni 02.04 viibivad Eestis Paul Scherreri Instituudi (PSI) Atmosfäärikeemia labori (Šveits, http://www.psi.ch/lac/about-lac) teadlased koos oma mobiilse mõõtebussiga Mosquita, millega teostatakse peenosakeste (PM) keemilise koostise mõõtmisi Tartus, Kohtla-Järvel ja Tallinnas. PSI mõõtebuss võimaldab teostada PM keemilise koostise määramist sõidu ajal ning määrata 1 sekundlise resolutsiooniga PM keemiline koostis kasutades selleks aerosooli mass-spektormeetrit (HR-ToF-AMS, Aerodyne). Lisaks määratakse tahma (black carbon, BC) sisaldus, osakeste arvkontsentratsioon ning gaasiliste saasteainete sisaldused. Sama projekti raames määratakse hiljem filtritelt süsiniku erinevad isotoobid, mis võimaldab hinnata fossiilse ja taasutuva kütuse kasutamisest tingitud peenosakeste osakaalu linnaõhus. Valitud linnades on põhihuviks selgitada erinevate linnapiirkondade õhukvaliteeti mõjutavate saasteallikate (liiklus, kohtküte, tööstus, kaugkanne) osakaalud ning sellest tulenevalt on võimalik hiljem anda soovitusi saasteainete heitkoguste vähendamisel kasutatavate meetmete rakendamisel. Samaaegselt PSI mõõtebussiga mõõdavad Eesti Keskkonnauuringute Keskuse mobiilsed õhulaborid (MARU ja Mobair1) linnaõhu kvaliteeti ning määratakse samuti PM keemilist koostist, kasutades selleks aerosooli mass-spektromeetrit (ACSM, Aerodyne), lisaks määratakse tahma (BC) sisaldus, element- ja orgaanilise süsiniku (EC/OC) sisaldust, osakeste arvkontsentratsiooni ning erinevate gaasiliste saasteainete sisaldust.
Ametlik mõõtekampaania algab 10.03.2014 Tartus, 17.03 liigutakse Kohtla-Järvele ning 24.03 alustatakse põhjalike mõõtmistega Tallinnas ning selle lähiümbruses.

PSI Gaasifaasi- ja aerosoolikeemia grupi juht Dr. André Prévôt annab loengu Eesti Maaülikooli peamaja aulas (Kreutzwaldi 1a) 10.03.2014 algusega kell 13.00 ning teemaks on osakeste (primaarsed ja sekundaarsed) tekke ja mõõtmistega seonduv, sh kohtkütte ja liikluse eriheidete mõõtmisest ning üldisemalt PSI Atmosfäärikeemia labori tegemistest. Lisaks räägib Steffen Noe Eesti Maaülikoolist Eesti SMEAR seirejaama tegevusest Järvseljal ning biogeensete LOÜ-de (BVOC) mõõtmistest ning sellega seonduvast. Mõlemad ettekandjad on oma valdkonnas maailmatasemel tipptegijad.

Kogu mõõtekampaania on rahastatud Eesti-Šveitsi koostööprogrammi “Eesti õhukvaliteedi seirevõrgustiku tugevdamine: Peente osakeste päritolu määramine Eestis“ projekti „Atmosfääri gaaside ja aerosoolide keemilise koostise määramine Eestis” raames.