Uudised

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis asus tööle maailmas tunnustatud atmosfääriteadlane

Alates 1. novembrist asus Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimefüsioloogia osakonna biosfääri-atmosfääri vastasmõjude eriala nimetatud professori ametikohale tööle Dr. Peter C. Harley USA-st.

„Peter Harley on väljapaistev taimefüsioloog ja atmosfääriteadlane, kelle tööd on maailmas laialdaselt tunnustatud,“ rääkis Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets. Niinemetsa sõnul on Harley teinud põhjalikku uurimistööd fotosünteesimudelite edasiarendamiseks, samuti töötas Harley esimesena maailmas välja meetodi mesofülli juhtivuse arvutamiseks. „Harley on viimastel kümnenditel olnud väga aktiivne taimsete lenduvate ühendite mõõtmisel ning emissioonimudelite koostamisel.“

Peter C. Harley kaitses doktorikraadi USA-s Michigani Ülikoolis 1982. aastal. Tema viimane töökoht oli National Center for Atmospheric Research (NCAR) Boulderis (Colorado, USA). Ta on avaldanud 121 Thomson Reuters Web of Science (WoS) andmebaasis kajastatud artiklit. Tunnustusena tehtud tööle on Dr. Harley erakordselt kõrgelt tsiteeritud teadlane (H-indeks 43, artikleid on viidatud 8585 korda). Lisaks on ta olnud ka aktiivne õppetöös, olles tegev kahe doktoritöö juhendamisel ning viies läbi arvukalt kursusi lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni alal.

Eesti Maaülikoolis asus Harley aastaks Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Taimefüsioloogia osakonna biosfääri-atmosfääri vastasmõjude eriala nimetatud professori ametikohale.

Professori siinviibimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond programmi DoRa raames, mida viib ellu Sihtasutus Archimedes.