Uudised

Kolmapäevalood: Peeter Nõges - Kuidas vesi kliimamuutusi peegeldab?

Eesti Maaülikooli  kolmapäevalugude sarja uue hooaja avaettekanne on Peeter Nõgeselt teemal „Kuidas vesi kliimamuutusi peegeldab”. Kolmapäevalood toimuvad iga kuu teisel kolmapäeval algusega kell 17.00 Baeri majas (Veski 4).

Ettekandes otsitakse vastuseid üldisemat laadi küsimustele:

  • Kas meie veed on soojemaks läinud?
  • Kas me peaks kliimamuutuse üle rõõmustama?
  • Mis jääst saab?
  • Mis saab kaladest?
  • Kas järved ka kliimat mõjutavad?
  • Kas ja kuidas saaksime veekogusid kliimamuutuse eest kaitsta?

Kolmapäevaste teeõhtute eesmärgiks on lähendada ja tutvustada huvilistele populaarteaduslikus valguses maaülikooli uurimissuundi. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.