Uudised

Järvede haldamise teabeseminar: Järvehaldus vajab professionaalset lähenemist ja detailset planeerimist

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus korraldab reedel 11. oktoobril Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa Hotellis (Paldiski mnt 4) järvede haldamise teabeseminari "Järvehaldus vajab professionaalset lähenemist ja detailset planeerimist". Piirkondliku teabeseminari teemadeks on järvede tervendamise piirkondlik korraldamine ning kohastumuslikud strateegiad kliimamuutuste mõju leevendamiseks Euroopa mageveeökosüsteemidele. Teabeseninar saab alguse kell 10.30. Ettekanded on eesti ja inglise keeles, kohapeal sünkroontõlge. Seminarile saab registreeruda veel 8. oktoobri õhtuni aadressil lea.tuvikene@emu.ee

Seminari korraldamist toetavad rahaliselt Interreg IVC projekt LakeAdmin ja EL 7RP projekt REFRESH.

Euroopa Liidu 7RP Projekti REFRESH (Kohastumuslikud strateegiad kliimamuutuste mõju leevendamiseks Euroopa mageveeökosüsteemidele) ja Euroopa Liidu territoriaalse koostööprogrammi Interreg IVC projekti LakeAdmin (– järvede tervendamise piirkondlik korraldamine) ühise seminari eesmärk on tutvustada projektide tulemit järvede haldamisega tegelevatele sihtgruppidele Balti riikides: ministeeriumide veeosakonnad, keskkonnaametid, keskkonnakonsultatsioonifirmad, kalanduse korraldajad ja laiem üldsus.

Käesoleva aastaga lõppeva projekti REFRESH eesmärgiks on välja töötada teaduslikke aluseid, mis aitaksid veekogude majandajatel välja töötada kuluefektiivseid mageveekogude tervendamise plaane. Rõhk on asetatud kliimamuutustega ja maakasutusega seotud surveteguritele (temperatuuri tõus, veetaseme muutused ja toiteainete üleküllus). Väljatöötatud soovitused on abiks veemajanduskavade uuendamisel.

Projekti LakeAdmin eesmärgiks on parandada järvede tervendamise kvaliteeti, sh administratiivset võimekust kõikjal Euroopas. Eesti keskkonnapoliitika seisukohalt on selle projekti olulisemaid ülesandeid koostada tervendamise meetmekavad Harku järvele, Verevi järvele, Veisjärvele ja Viitna Pikkjärvele, mis kõik on Eesti vesikondade veemajanduskavades nimetatud kesise või halva ökoloogilise seisundiga järvedeks. Seminaril tutvustatakse Viitna Pikkjärve meetmekava.

Teabeseminari kava:

10.30          Tervituskohv

11.00          Lea Tuvikene (Eesti Maaülikool) – Sissejuhatus. Projektide LakeAdmin ja REFRESH tutvustus

11.30          Ilkka Sammalkorpi, Ari Mäkelä (Soome Keskkonnainstituut) – LakeAdmin ja järvede haldamine Soomes

12.00          Irja Truumaa (Keskkonnaministeerium, Veeosakond) – Mis kasu on Eestil LakeAdmin ja sarnastest projektidest

12.30          Randel Kreitsberg – Meetmekavadest Eesti järvede ökoloogilise seisundi parandamiseks

13.30          Lõuna

14.30          Martin Kernan (University College, London) – EL VII Raamprogrammi projekti REFRESH (http://refresh.ucl.ac.uk/) tulemustest. Programmid kuluefektiivseks mageveeökosüsteemide tervendamiseks

15.00          Kohvipaus

15.30          Peeter Nõges (Eesti Maaülikool)  – Järvehaldus Euroopa muutuvas kliimas

16.00          Arutelu