Uudised

Jätkusuutlik jätkusuutlikkuse hindamine

Tänavuse aasta talvel alanud rahvusvahelise teadusprojekti QUESSA (Quantification of Ecosystem Services for Sustainable Agriculture, st ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põllumajanduses) esimene välitööde hooaeg on lõppenud. Projekti eesmärgiks on hinnata poollooduslike koosluste (hekid, põllu- ja metsaservad, kesad ja rohumaad jne) osa ökosüsteemi poolt jätkusuutlikule põllumajandusele pakutavates teenustes.

Maist septembri kuuni toimunud välitööde ajal tegid sõbralikku koostööd PKI botaanikud ja entomoloogid: määrati kindlaks erinevat tüüpi pool-looduslike koosluste taimede liigiline koosseis ja koguti andmed neis elutsevate lülijalgsete esinemise kohta kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Entomoloogilises plaanis keskenduti kasulike lülijalgsete (röövtoidulised ja parasitoidid) liigilise koosseisu ja arvukuse määramisele pool-looduslikel aladel, aga samuti ka rapsi, kui projekti uurimisaluse kultuuri, kahjurite ning nende parasitoidide liigilise koosseisu ja arvukuse määramisele. Lisaks kasutati erinevaid püünis-söötme süsteeme, et hinnata rööv- ja seemnetoiduliste jooksiklaste efektiivsust sõltuvalt põlluga piirnevatest maastikuelementidest. Tartumaal Konguta, Rannu, Puhja ja Elva valdadesse jäävatel 18nel ühe kilomeetrise diameetriga erineva poollooduslike alade osakaaluga maastikusektoril liikus samaaegselt 3 töörühma, kuhu kuulusid EMÜ PKI entomoloogid, botaanikud, doktorandid ja magistrantid, kokku 16 inimest.

Septembris toimunud seire ajal kasutati ühe transpordivahendina ka elektriautot, et veenduda selle sobivuses välitöödeks põllumajandusmaastikul. Meeskonnal õnnestus organiseerida täiselektriauto ehk 100 % elektri jõul liikuv Nissan Leaf, mis edukalt sõidutas välitöölisi ja samas mahutas ka kogu katsetöödeks vajamineva varustuse. Lisaks uurimistulemustele on projekti meeskonnale oluline igasugune loodussäästlik mõtteviis ja seetõttu katsetatigi elektriauto välitöödel kasutamise võimalikkust kui energiasäästlikku ja keskkonnasõbralikku välitööauto võimalust. Töörühm leidis, et elektriauto Nissan Leaf sai hakkama ka suhteliselt rasketes tee(ta)oludes ja ka energiat jätkus kogu välitöö päevaks (11 tundi) ning seega oli täiesti jätkusuutlik transpordiviis.    


Autor: Kaia Treier, Riina Kaasik, Eve Veromann