Uudised

Eesti Maaülikooli hüdrobioloogid on koostanud Eesti jõgede ja järvede süstemaatilise pildigalerii

Eesti Maaülikooli hüdrobioloogid on pikaajalise koostöö tulemusena koondanud süstemaatilisse pildigaleriisse hüdrobioloogiliste uurimistööde käigus kogunenud pildimaterjali Eesti jõgede ja järvede kohta. Pildikoguga saab tutvuda siin: http://vee.kogud.emu.ee

Eesti Maaülikooli loodusteaduslike kogude projekti koordinaator Märt Rahi hinnangul võimaldab aastakümnete taguste fotode võrdlemine järvega toimunud muutusi hinnata paremini kui hulk tabeleid järve hüdrokeemiast. “Siin on kohane analoogia Alpiliustikest tehtud fotodega – üleeelmisel sajandil ja täna tehtud fotode võrdlus on parim tõestus kliima muutustest.”

Kuna varasemalt on Eesti veekogude kohta käiv pildimaterjal jaotunud erinevatesse publikatsioonidesse, on konkreetse veekogu pildiline ajalugu raskesti jälgitav. Eesti Maaülikooli virtuaalses pildikogus on materjal grupeeritud maakondade kaupa ning järvede ja jõgede pildid on välja toodud aastate lõikes. “Selline süstemaatiline jaotumine ja võrdlemise võimalus teeb sellest mahukast pildikogust ühe täiuslikuma veekogude teemalise õppematerjali.”

Maaülikooli teadlased rõhutavad, et pildigalerii täieneb pidevalt ning kõikidel huvilistel on võimalik piltide kohta käivat andmestikku parandada ja täiendada, selleks on vaid vaja võtta ühendust kogu halduriga. Reeglina on kõige ebamäärasemad kaks parameetrit: pildistamise koht ja asimuut, mis on ka igati mõistetav, sest enamus pildimaterjalist pärineb GPS-eelsest ajastust. Paljudel piltidel vajab täpsustamist ka ligikaudne pildistamise aeg.

Vaata ka: Tartu Postimees14.09.2013 - Teadlased koostasid virtuaalse albumi