Uudised

Ilmus Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professori Ülo Niinemetsa toimetatud raamat taimsete lenduvate ühendite bioloogiast

Ilmunus Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professori Ülo Niinemetsa ja Arizona Ülikooli taimeökoloogia professori Russell K. Monsoni poolt toimetatud raamat “Biology, Controls and Models of Tree Volatile Organic Compound Emissions”.

Maailma juhtivate teadlaste poolt kirjutatud raamat annab ülevaate taimsete lenduvate ühendite biodiversiteedist, evolutsioonist, molekulaarbioloogiast, rollist taime- ja loomariigi vahelises kommunikatsioonis ning taimede stressitolerantsis ja analüüsib viise hindamaks lenduvate ühendite emissioonikiirusi kvantitatiivsete matemaatiliste mudelite abil lehtede, lehestike, koosluste, maastike ja bioomide ulatuses. „Taimed eraldavad meid ümbritsevasse õhku enam kui 30000 erinevat keemilist ühendit ja taimse orgaanika emissioon atmosfääri ületab inimtekkelise emissiooni enam kui suurusjärgu võrra. Paljud neist ühendeist on kõrge reaktsioonivõimega ja mõjutavad meid ümbritseva õhu kvaliteeti läbi keskkonnamürk osooni ja aerosoolide moodustumisprotsesside. Samuti osalevad taimsed ühendid pilvede moodustumisel,“ selgitas professor  Ülo Niinemets. Raamat annab Niinemetsa hinnangul ülevaate keskkonna- ja bioloogiliste faktorite mõjust taimsete lenduvate ühendite sünteesile ja annab esmakordse hinnangu taimsete emissioonide olulisusest maakera kliimas.

Vaata lähemalt: http://www.springer.com/life+sciences/forestry/book/978-94-007-6605-1