Uudised

Väitekirja kaitsmine: Liina Arus - Sordi ja looduslike vaenlaste mõju vaarikamardikale (Byturus tomentosus De Geer)

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Aruse väitekiri "Sordi ja looduslike vaenlaste mõju vaarikamardikale (Byturus tomentosus De Geer). The influence of cultivar and natural enemies on raspberry beetle (Byturus tomentosus De Geer)” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub reedel 04.10.2013 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendaja on Prof. Emer. Anne Luik ning oponent on Prof. Inara Turka (Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/1393