Uudised

Väitekirja kaitsmine: Miguel Portillo Estrada - Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna doktorandi Miguel Portillo Estrada väitekiri "Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega. On the relationships between plant litter and the carbon and nitrogen cycles in European forest ecosystems” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks ökofüsioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub neljapäeval 30.05.2013 kell 10.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5.

Doktoritöö juhendajad on Prof. Ülo Niinemets ja Dr. Steffen M. Noe ning oponent Prof. Dr. J.H.C. (Hans) Cornelissen (Dept. of Ecological Science. Faculty of Earth and Life Sciences, University of Amsterdam).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskkonnas:

http://hdl.handle.net/10492/821