Uudised

Konverents: Urban Forestry in Transition – Addressing the needs of changing societies , 9-11 oktoober 2013, Tartu

EMÜ PKI Maastikuarhitektuuri osakonna poolt korraldatuna toimub Tartus 9.-11. oktoobril 2013 projekti CARE-FOR-US II/GreenMan konverents “Urban Forestry in Transition – Addressing the needs of changing societies“ (Linnametsanduse siirded – näoga muutuva ühiskonna vajaduste poole). Konverentsi korraldajad kutsuvad teemast huvitatuid osalema konverentsil suuliste- või stendiettekannetega. Ettekande abstrakti esitamise tähtaeg on 15. Mail 2013. Täpsem info http://pk.emu.ee/urbanforestry/

Paljudes Euroopa maades ja mujalgi võime kohata ühiskondlikke siirdeprotsesse nii majanduses, sotsiaal-demograafilises kui poliitilises süsteemis. Linnastumise ja linna tihenemise surve, aga ka taandumine mõnedes linnades, mõjutab tugevasti ka linnametsi ja linnametsandust. Konverentsil selgitatakse, kuidas linnametsandus peaks kohanema ühiskonnamuutustega, näiteks kohandades linnametsade valitsemise või korraldamise põhimõtteid. Uuritakse ka linnametsanduse tähendust mõnede stabiilse keskkonna ja kõrge elukvaliteediga linnade näitel.
Konverents on ühiselt organiseeritud linna rohealade korraldamisega seotud CARe-FOR-US II http://www.nordicforestresearch.org/care-for-us2/ ja GreenMan Project http://greenmanproject.org/ poolt. Koos Eesti Maaülikooliga kutsuvad organiseerijad  Põhjamaade ja Balti regiooni uurijaid ja praktikuid vahetama kogemusi erinevatel linnametsanduse apekte puudutavates küsimustes. Konverentsi kavas on plenaaristung ning paralleelsed sessioonid, üritus algab sisseelamist võimaldava ekskursiooniga.