Uudised

Belgias arutleti, kuidas viia ellu Euroopa elurikkuse strateegiat

14.-18. aprillil arutlesid Gentis Belgias üle 200 teadlase 66 Euroopa uurimisasutusest koos EL otsusetegijatega, kuidas ellu viia Euroopa elurikkuse strateegiat 2020. Konverentsi tulemusena pakuti välja teaduslikult põhjendatud soovitused. Sündmuse korraldas Euroopa elurikkuse uuringute võrgustik ALTER-Net koos Euroopa komisjoniga. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut on üks 26-st võrgustiku liikmest.

Konverentsi kava: http://www.alter-net.info/outputs/conf-2013

Konverentsi kokkuvõtlikud soovitused: http://www.alter-net.info/news/conf-2013-recommendations