Uudised

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi teaduskonverents „Põllumajandusteadused Eestis“


Kolmapäeval, 24. aprillil algusega kell 10.30 toimub EMÜ Tehnikainstituudis Kreutzwaldi 56 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi iga-aastane teaduskonverents „Põllumajandusteadused Eestis“

Maaülikooli teadusprorektor professor Ülle Jaakma kõneleb suundumustest põllumajandusteadustes; ettevõtja Ahto Vili räägib praktiku kogemustest teadusasutustega; Ivo Volt TÜ Kirjastusest vaagib teadusajakirjade olukorda tänases Eestis. Samuti saavad sõna uued doktorid. Registreerimine ja info: Heli Kiimanile telefonil 731 3454 või e-postiga: heli.kiiman@emu.ee

Programm
10.00 – 10.30    Registreerimine
10.30 – 10.35    Seltsi presidendi Arvo Leola avasõnad
10.35 – 11.05    Suundumused põllumajandusteaduses - professor Ülle Jaakma, EMÜ teadusprorektor
11.05 – 11.30    Arengud põllumajandusteaduste rahastamises - Toomas Kevvai, Eesti Põllumajandusministeeriumi asekantsler
11.30 – 11.55    Praktiku pilk koostööle teadusasutustega - Ahto Vili, Torma POÜ
11.55 – 12.20    Kohvipaus
12.20 – 12.45    Teadusajakirjad Eestis: olevik ja tulevik - Ivo Volt, Tartu Ülikooli Kirjastus
12.45 – 13.10    Põllumajandusteadustest folkloristi pilguga Ell Vahtramäe, Eesti Põllumajandusmuuseum

Uued doktorid
13.10 – 13.30    Endisele põllumaale rajatud hall-lepikute areng, biomassi produktsioon ja lämmastiku- ning süsiniku dünaamika - Jürgen Aosaar, EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituut
13.30 – 13.50    Insuliiniresistentsusest piimalehmadel ja selle seostest tõu toitumuse ja piima toodanguga - Hanno Jaakson, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Registreeruda palutakse hiljemalt 22. aprilliks seltsi sekretärile Heli Kiimanile telefonil 731 3454 või e-postiga heli.kiiman@emu.ee

Konverentsile järgneb Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakoosolek koos eestseisuse ja revisjoni-komisjoni aruandlusega. 
http://aps.emu.ee/