Uudised

Agronoomia 2013

Jõgeva Sordiaretuse Instituut koostöös Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaviljeluse Instituudiga korraldab 6.märtsil 2013 teaduslik - praktilise konverentsi Agronoomia 2013. Konverents toimub Jõgeva Kultuurikeskuses, aadressil Aia 6. Konverentsil osalemiseks on vajalik eelregistreeruda telefonil 7766901 või lehel www.sordiaretus.ee oleva vormi abil. Registreeruda on võimalik kuni 4.märtsini!


PÄEVAKAVA

9.45 - Registreerimine, postrite ülespanek
10.30 - Avasõnad
10.40 - 11.00 Külli Kaare – Põllumajandusteaduse suunad (Põllumajandusministeerium)
11.00 - 11.20 Endla Reintam – Muldade tallamise mõju mullale ja taimedele (Eesti Maaülikool)
11.20 - 11.40 Liina Edesi, Malle Järvan – Bioloogiline mitmekesisus erinevate viljelusviiside puhul (EMVI)
11.40 - 12.00 Reine Koppel – Jõgeva Sordiaretuse Instituudi uued talinisusordid (Jõgeva SAI)
12.00 - 12.20 Jaak Läänemets – Koostöö Põllumeeste ühistu KEVILI ja Jõgeva SAI vahel (Põllumeeste ühistu KEVILI, OÜ Avispeamees)
12.20 - 12.40 Diskussioon ning posterettekannete tutvustus
12.40 - 13.30 Lõuna

I sektsioon (kartul, köögivili, aiandus)
13.30 - 13.50 Terje Tähtjärv, Aide Tsahkna – Mahetärkliseks sobivate kartulisortide katsetulemused (Jõgeva SAI)
13.50 - 14.10 Aiga Kraukle – Koostööprojektist “EST-LAT” (BaltOrgPotato)
14.10 - 14.30 Viive Rosenberg – Aiakultuuride mikropaljunduse kogemusi Eesti Maaviljeluse Instituudi Taimebiotehnoloogia osakonnas EVIKA (EMVI)
14.30 - 14.50 Priit Põldma, Marge Starast – Maheväetised aianduses (Eesti Maaülikool)
14.50 - 15.10 Priit Põldma, Kadri Karp – Taimekaitsest leegitamisega (Eesti Maaülikool)
15.10 - 15.30 Margit Olle – Efektiivsete mikroorganismide mõju kaalika saagile, keemilisele koostisele ja säilivusele (Jõgeva SAI)
15.30 - 16.00 Arutelu, kokkuvõtted.

II sektsioon (muld, mullaharimine, põllukultuurid)
13.30 - 13.50 Peeter Viil, Taavi Võsa, Kalvi Tamm – Senitehtud otsekülvialastest uurimustest meil ja mujal (EMVI)
13.50 - 14.10 Madis Metsis – Molekulaargeneetika meetodite kasutamine mulla mikroorganismide uuringutes (Tallinna Ülikool)
14.10 - 14.30 Enn Lauringson, Liina Talgre – Haljasväetiste kasutamisvõimalusi mullaviljakuse tõstmiseks (Eesti Maaülikool)
14.30 - 14.50 Ants Bender – Hulgalehise lupiini ‘Lupi’, punase ristiku ‘Jõgeva 433’ ja inkarnaatristiku väetusväärtus haljasväetisena (Jõgeva SAI)
14.50 - 15.10 Pille Sooväli – Taimekaitsevahendite ja biostimulaatorite mõju teraviljade haigestumisele ja saagile (Jõgeva SAI)
15.10 - 15.30 Andres Vinni – Nõuandesüsteemi tulevikust (Maaelu Edandamise Sihtasutus)
15.30 - 16.00 Arutelu, kokkuvõtted.