Uudised

Muldade väliuurimine

Ilmunud on trükis „Muldade väliuurimine“ (koostajad A. Astover, E. Reintam, E. Leedu, R. Kõlli; Eesti Maaülikool; 70 lk). Juhend sisaldab ühelt poolt muldade väliuurimisel tehtavate tööde kirjeldust, teiselt poolt selleks vajalikke „tööriistu“ või vahendeid. Väliuurimiseks vajalikku „tööriistakasti“ kuuluvad mitmesugused klassifikatsioonid, jaotused, loetelud jms. Juhend on mõeldud esmatasandi mullauuringuteks nii praktiliste maakasutusülesannete lahendamisel kui ka mullateaduslikus õppe- ja teadustöös.

Juhend on tervikuna pdf failivormingus kättesaadav mullateaduse ja agrokeemia osakonna kodulehel: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/oppetoo/oppematerjalid/

Juhendi koostamist ja väljaandmist on toetanud Euroopa  Põllumajandusfond (EARDF) Maaelu Arengukava meetme 1.1 kaudu.

Lähem teave:
Alar Astover
Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014
Tel. 7313546; E-post: alar.astover@emu.ee
Web: http://pk.emu.ee/ml