Uudised

Väitekirja kaitsmine: Rene Freiberg - Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit?

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Rene Freibergi väitekiri "Kuidas fütoplanktoni pigmendid peegeldavad suurte madalate järvede ajaloolist ja tänapäevast seisundit? How phytoplankton pigments reflect historical and contemporary status of large shallow lakes?” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub teisipäeval  18.12.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendajad on dr. Arvo Tuvikene ja dr. Ilmar Tõnno ning oponent prof. dr. Martin Dokulil (EX Institute for Limnology, Austrian Academy of Sciences).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskonnas:

http://hdl.handle.net/10492/795