Uudised

Eesti Maaülikooli teadlased rääkisid Pihkvas linnade haljasalade kujundamisest

28.-30. novembril jagasid Eesti Maaülikooli teadlased Pihkvas Eesti-Läti-Venemaa ühisprojekti „GreenMan“ raames maastikukujundamise alaseid ekspertteadmisi kohalikele omavalitsustele.

Seminari „Linnamaastike kujundamine“  (“Urban Landscape Design”) eesmärgiks oli nõustada partnereid Eestist, Lätist ja Venemaalt linnade haljasalade kujundamise valdkonnas. „Enam kõneainet pakkusid säästlik maastikukujundus ja -majandamine,“ rääkis Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri doktorant Jekaterina Balicka. Eesti Maaülikooli esindasid professor Mart Külvik, professor Friedrich Kuhlmann, projekti maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt ja projekti Eesti Maaülikooli poolne koordinaator Jekaterina Balicka.

Seminarile järgnes juhtkomitee ja meeskondade kohtumine, kus kõik partnerid andsid ülevaate projekti käekäigust. Hetkel on Eesti Maaülikoolis valmimas kaks eksperthinnangutel põhinevat uuringut rohealade praktilisest hooldusest ning sellest, millist tarkvara inventeerimiseks ja hoolduse korraldamiseks kasutada (“Study on green management practices”, “Study on tree management software”). Uuringute põhjal koostatakse aprillikuuks kohalikele omavalitsustele kaks käsiraamatut linnade rohelisemaks muutmise kohta.  

Projekti „GreenMan“ partneriteks on Eesti poolelt Peipsi Koostöö Keskus, Eesti Maaülikool ja Tartu Linnavalitsus.

Projekti rahastatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti–Läti–Vene piiriülese koostöö programmi 2007–2013 vahenditest. Programmi eesmärgiks on tõsta piirkonna konkurentsivõimet, kasutades ära selle asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni ristteedel. Projekti eelarve on ligikaudu 1 948 000 EUR, Euroopa Liit katab sellest umbes 1 753 000 EUR.


Lisainfot projekti kohta leiab leheküljelt: http://greenmanproject.org