Uudised

Eesti Maaülikooli professor valiti Science Europe elu-, keskkonna- ja geoteaduste teadusliku komitee liikmeks

 

Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets valiti Science Europe elu-, keskkonna- ja geoteaduste teadusliku komitee liikmeks. Science Europe (www.scienceeurope.org) on Euroopa teadust finantseerivate organisatsioonide poolt äsja moodustatud kõrgetasemeline kogu, mille eesmärgiks on anda Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele nõu teaduspoliitika ja –strateegia kujundamisel ning osaleda Euroopa ühise teadusruumi (ERA) loomisel, eelkõige esindades just teadlaste häält.

Science Europe koosneb kuuest teaduskomiteest, mis katavad kogu teadussuundade spektri. Teaduskomisjonidesse valiti liikmeid teadusliku eksellentsuse alusel liikmesorganisatsioonide esitatud kandidaatide seast. Prof. Ülo Niinemetsa kandidatuuri esitas Eesti Teadusfond ning ta on seni ainukeseks eesti teadlaseks, kes osaleb Science Europe teaduskomiteede töös.

Science Europe asutati sptembris 2011 seitsme rahvusliku teadusagentuuri poolt, kellest üks oli Eesti Teadusagentuur (Etag). Praeguseks on liitunud 50 organsatsioon 25-lt maalt.