Uudised

Väitekirja kaitsmine: Irja Kivimägi - Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundile

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Irja Kivimägi väitekiri "Looduslike ja antropogeensete faktorite mõju putukate füsioloogilisele seisundileThe effects of natural and anthropogenic factors on the physiological state of insects” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks entomoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 15.11.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendajad on dr. Luule Metspalu ja dr. Angela Ploomi ning oponent Prof. Habil. Vincais Būda (Institute of Ecology, Vilnius University, Lithuania).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskonnas:

http://hdl.handle.net/10492/788