Uudised

Väitekirja kaitsmine: Alo Laas - Järvede produktiivsuse ja toitainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Alo Laasi väitekiri "Järvede produktiivsuse ja toitainete peetuse sesoonsus, aastatevahelised erinevused ning sõltuvus järvede morfomeetriast. Production and nutrient retention of lakes on seasonal, interannual and morphometric scales” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 26.10.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendaja on dr. Tiina Nõges, oponent on dr. Kurt Pettersson (Erken Laboratory, Departement of Ecology and Genetics, EBC, Uppsala University).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskonnas:

http://hdl.handle.net/10492/782