Uudised

TalveAkadeemia säästva arenguga seotud teaduslike lühiartiklite konkurs

Väikeste uuendustega konkursiformaadis alustab TalveAkadeemia säästva arenguga seotud teaduslike lühiartiklite konkursiga.  Tähtaeg 31. oktoobril!

Järjekordselt on TalveAkadeemia välja kuulutamas teaduslike lühiartiklite konkurssi, mis käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu loodus, sotsiaal, majandus, kultuur jne. Lubatud on ka kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid.

Miks osaleda?

*  Arendate teadusartikli kirjutamise oskust
* Saate kasulikku tagasisidet ning näpunäiteid Eestis tegutsevatelt Teie eriala spetsialistidelt edasiseks teadustöö arendamiseks
* Osalejatele korraldatakse esinemiskoolitus, kus omandatud oskusi saab rakendada veebruaris toimuval konkursipäeval retsensentide ning auditooriumi ees ettekannet tehes.
*  Välja valitud ettekanded tulevad uuesti esitlusele TalveAkadeemia 2013 konverentsil.
*  Teie artikkel avaldatakse TA2013 kogumikus, mis on saadaval kõikides raamatukogudes
* Teile broneeritakse koht TalveAkadeemia 2013 konverentsil, kust võite leida erinevatest valdkondadest mõttekaaslasi, häid kontakte ja uusi ideid
*  Parimad saavad stipendiumi!

Osalema oodatakse kõiki tudengeid bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppest, kes on momendil Eesti kõrgkoolide nimekirjades või lõpetanud kõrgkooli vähem kui 2 aastat tagasi. Konkurss toimub kahel tasemel:

I tase – bakalaureuse ja magistrantuuri üliõpilased
II tase – magistrantuuri lõpetanud üliõpilased ja doktorandid

Artiklit hindab vähemalt kaks retsensenti väljastpoolt koduülikooli, kellest üks on erialaväline (vähemalt magistrikraadiga, II taseme hindaja vähemalt doktorikraadiga) ja teised erialaga seotud inimesed. Retsensendid hindavad teema valikut, sisu, tudengipoolset osalust, vormistust ning annavad üldhinde ja -kommentaari artiklile.

Artiklite esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2012.
Vormistusnõuded leiad: www.talveakadeemia.ee
Lisainfot küsi: riina@talveakadeemia.ee