Uudised

Väitekirja kaitsmine: Indrek Sell - Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia

Kaitsmisele tuleb põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Indrek Selli väitekiri “Puitulagundavate kandseente valitud taksonite süstemaatika ja ökoloogia. Systematics and ecology of selected taxa of wood-decaying basidiomycetes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks mükoloogia erialal. Avalik kaitsmine toimub 07.09.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendajad on prof. Anne Luik, dr. Heikki Kotiranta (Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland) ja dr. Kadri Põldmaa (Tartu Ülikool) ning oponent dots. Michal Tomšovský (Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Czech Republic).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogudes.

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskonnas:

http://hdl.handle.net/10492/769