Uudised

Viljeluspäevad Rõhul

11.-12. juulil toimub Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaamas (Rõhul) üle-eestiline üritus „Viljeluspäevad“: Selle-aastastel Viljeluspäevadel osalevad kokku 14 taimekasvatusega seotud ettevõtet ja organisatsiooni, kuulata saab tunnustatud ekspertide arvamusi. Katsetes on senisest laiem valik kultuure, võrreldakse nii erinevaid viljelustehnoloogiaid, taimekaitsevahendeid, väetisi kui ka seemnesorte. Külastajatel on võimalus tutvuda ka Rõhu katsejaama viljapuu- ning iluaedadega. Lisaks toimuvad enamlevinud firmade rohusöötade varumise masinate töödemonstratsioonid alates niitmisest kuni haljasmassi veoni. Rohkem infot: http://www.viljeluspaevad.ee

 Kava:
8:30 Saabujate registreerimine
11:00 Ametlik avamine
8:30-16:00 Tutvumine osalejate korraldatud erinevate katsete ja töödemodega:
• Põldkatsed ja demonstratsioonid, kus näidatakse kaasaegseid viljelustehnoloogiaid, uusi sorte, väetiste ja taimekaitsevahendite toimet jne;
• Eestis enamlevinud rohusöötade varumise masinate töödemonstratsioonid;
• Lisaks võimalus näha EMÜ Rõhu katsejaama aiandus- ja puuviljanduskatseid, energiakultuure, mulla sügavkaevekatseid jne.
15:00-16:00 Ühine lõunasöök