Uudised

Väitekirja kaitsmine: Liia Kukk - Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid

Kaitsmisele tuleb põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liia Kuke väitekiri “Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid. Site-specific energy crop planning: potential land resource, pedo-climatic and economic risks” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Avalik kaitsmine toimub 27.06.2012 kell 12.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendajad on dr. Alar Astover ja dr. Merrit Shanskiy ning oponent Dr. Katri Pahkala (Plant Production Research, MTT Agrifood Research Finland).

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskonnas:

http://hdl.handle.net/10492/207