Uudised

In memoriam Erast Parmasto

24. aprillil 2012. aastal lahkus meie hulgast rahvusvaheliselt tunnustatud biosüstemaatik akadeemik Erast Parmasto. Erast Parmasto sündis 23. oktoobril 1928 Nõmme linnas (mis 1940 liideti Tallinnaga) Riigi Trükikojas (Tallinn) töötava tisleri – oskustöölise noorema pojana. Alghariduse sai Kivimäe algkoolis (hilisema nimega Tallinna XXIX Mittetäielik Keskkool; 1936–1942), 1942–1947 õppis Tallinna X Keskkoolis (endise ja hilisema nimega: Nõmme Gümnaasium), mille lõpetas hõbemedaliga 1947. Õppis 1947–1952 Tartu Riikliku Ülikooli Matemaatika-loodusteaduskonnas, mille lõpetas cum laude bioloog-botaaniku erialal.

Läbis aspirantuuri (praeguses tähenduses – doktorantuuri) Eesti Teaduste Akadeemia Bioloogia Instituudis Tartus (1952–1955); juhendajaks oli Leningradis NSVL Teaduste Akadeemia Botaanika Instituudis töötav maailmanimega mükoloog-süstemaatik professor Apollinari Bondarzew. 1955 omistati talle bioloogiakandidaadi (Ph. D.) ja 1969 bioloogiateaduste doktori (D. Sc.) kraad, 1972 valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Töötas Eestis samas instituudis (hiljem nimetatud või reorganiseeritud Eesti Teaduste Akadeemia, siis Eesti Põllumajandusülikooli, Eesti Maaülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituudiks, veelgi hiljem Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudiks) alates 1950. aastast tänaseni vanemaednikuna, vanemlaborandina, vanem- ja peateadurina, sektori ja laboratooriumi juhatajana, teadussekretärina, direktorina, hiljem vanemteadurina. Osales 63 Eestist kaugemale viinud seenestiku uurimise ja kogumise ekspeditsioonil või matkal. Avaldanud enam kui 400 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjatööd.

Luges 1951–1977 mitmete vaheaegadega Tartu Ülikooli Botaanika kateedris loenguid mükoloogias, teaduse metodoloogias, kladistikas, kladistilises biogeograafias, biosüstemaatika alustes. Juhendas ka praktikume laboratoorses mükoloogias, arvutiõpetuse aluseid ja selle kasutamist taime- ja seenesüstemaatikutele, looduses peetud välipraktikume. Aastatel 1987–1995 oli samas kateedris osalise tööajaga professor. Teadustöö kõrval on olnud ETA Keemia-, Geoloogia ja Bioloogiaosakonna akadeemiksekretär 1973–1981 ning ajakirja "Eesti Loodus" toimetaja 1957–1960.

Erast Parmasto elulugu sõnas ja pildis: http://erast.ut.ee/ErastParmasto/