Uudised

Väitekirja kaitsmine: Kätlin Blank - Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Kätlin Blank väitekiri “Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.
Avalik kaitsmine toimub 23.04.2012 kell 10.00 Tartus Baeri maja (Veski tn 4) seminariruumis.

Doktoritöö juhendajad on dr. Juta Haberman, dr. Reet Laugaste ja dr. Külli Kangur ning oponent emeriitprofessor Jouko Sarvala (Department of Biology, University of Turku).

Väitekirja abstrakt ja PDF fail Eesti Maaülikooli Raamatukogu dSpace keskonnas:

http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/157