Uudised

Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus

12.04.2012 kell 11.00 toimub EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerika õppehoone ruumis B217 Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus. Õpiku autorid on Alar Astover, Raimo Kõlli, Hugo Roostalu, Endla Reintam ja Enn Leedu. Õpik on valminud riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine“ osalisel toel.

"Mullateadus"  on  heaks teadmiste omandamise allikaks ka põllumajanduses tegutsevatele praktikutele.

Õpiku koostamisel on silmas peetud võimalikult laia huviliste ringi ja see peaks sobima mullateaduse üldaluste ja Eesti muldade tundmaõppimiseks. Ühtlasi antakse ülevaade maailma muldadest ja levinumatest rahvusvahelistest mullaklassifikatsioonidest. Enamik teemakäsitlusi vastab bakalaureuseõppe tasemele, kuid sõltuvalt õppekava ja -aine iseärasustest on mõned teemad kohased ka erikursuste ja magistriõppe tarbeks.

„Uue eestikeelse, kõiki mullateaduse valdkondi terviklikult käsitleva kõrgkooliõpiku järele on vajadus olnud juba aastakümneid,“ selgitab mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja dotsent Alar Astover. „Õpikus leidub tarvilikku teavet nii põllumehele, loodushuvilisele, teadlasele, ametnikule kui ka poliitikule, see tähendab kõigile, kes oma tegevuses looduse ning seega ka mullaga otseselt või kaudselt kokku puutuvad.“

Õpikus on 488 lehekülge ning see sisaldab arvukalt illustreerivaid jooniseid ja fotosid.

Praeguseks on raamatust leitud mõned vead ja on tehtud mõned täiendused kasutatud allikate loendisse: