Uudised

Eesti Maaülikool hakkab kaasa lööma linnade rohealade planeerimisel

Eesti Maaülikool kirjutas ainsa Eesti ülikoolina alla GreenMan’i projektile, mis loob linnavalitsuste, ülikoolide ja vabaühenduste vahel diskussiooni ning aitab seeläbi linnade rohealasid paremini hallata.

"Oluline on see, et ülikoolil oleks võimalus oma teadmisi ametivõimudele edastada, et sama valdkonna akadeemiliste ringkondade ja poliitikute vahel toimuks diskussioon. See projekt annab võimaluse kommenteerida, koos mõelda ja lõpuks olulisi muudatusi teha," kommenteeris Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri osakonna juhataja Simon Bell.

Lepingule kirjutas Eesti poolt alla ka Tartu linn ja Peipsi Koostöö Keskus, Läti ja Venemaa poolt on parteriteks veel vabaühendused "Lake Peipsi Project, Pskov" (juhtpartner) ja Läti Euroregioon "Country of lakes", Pihkva Riiklik Pedagoogiline Ülikool, Daugavpilsi Ülikool, Pihkva linn, Rezneke linn ja kohalik omavalitsus.

Eesti Maaülikooli roll projektis on viia läbi uuring rohealade haldamise põhimõtetest piirkonna linnades, töötada välja rohealade haldamise käsiraamat linnadele ja leida selleks paremaid infotehnoloogilisi võimalusi, näiteks puude hooldamisel. Samuti on maaülikooli ülesandeks aidata Pihkva ja Rezekne linnu rohealade inventeerimisel ning uuendada õppeainet rohealade haldamisest nii enda kui ka teiste partnerülikoolide üliõpilastele.

GreenMan’i projekti finantseerib Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighborhood and Partnership Instrument 2007-2013.