Uudised

Konverents „Agronoomia 2012"

15. märtsil toimub Eesti Maaülikooli aulas teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“. Lisaks suulistele ettekannetele tutvustatakse stendiettekandeid ja konverentsiks ilmub teadusartiklite kogumik. Palume osavõtusoov registreerida leheküljel http://pk.emu.ee/agronoomia2012 või telefonil 7313-503 hiljemalt 12. märtsiks. Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaviljeluse Instituut ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Ürituse toimumist toetab Euroopa Liit.


Päevakava
9.30 Registreerimine, tervituskohv
10.15 Avasõnad
10.30 Maaelupoliitikast ja maaelu arengukava 2014–2020 ettevalmistustest. Illar Lemetti (Põllumajandusministeerium)
10.50 Konsulendi ja tootja ootused teadlastele. Ene Milvaste (MTÜ Abiks Põllumehele)
11.10 Maaparandussüsteemid ja nende kasutamine. Hannes Puu (Põllumajandusamet)
11.30 Stendiettekannete tutvustus (prof Kadri Karp, Eesti Maaülikool)
11.50 Lõuna, stendiettekannetega tutvumine
13.00 Biosöe mõjust mullale, toitainete leostumisele ja teraviljasaagile. Henn Raave (Eesti Maaülikool)
13.20 Ammooniumi lendumise mõju vedelsõnniku laotustehnoloogia valikule. Raivo Vettik, Kalvi Tamm (Eesti Maaviljeluse Instituut)
13.40 Kasvatustehnoloogia roll aiakultuuride saagi kvaliteedi kujunemisel. Tõnu Tõnutare jt (Eesti Maaülikool)
14.00 Paljasteralise kaera perspektiivid toidu- ja söödaviljaks. Ilmar Tamm (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)
14.20 Kohvipaus
14.50 Kartuli viirushaigustest tervendamine ja parandatud omadustega meristeemkloonide loomine. Viive Rosenberg jt (Eesti Maaviljeluse Instituut)
15.10 Kasvuregulaatori kasutamise mõju talirüpsi saagile ja kvaliteedinäitajatele. Lea Narits (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)
15.30 Pestitsiidid versus biostimulaatorid teravilja kasvatamisel. Madis Ajaots (Pilsu talu)
15.50 Arutelu ja kokkuvõte
16.30 Lõpp