Uudised

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ 15. märtsil 2012 Tartus

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ toimub 15. märtsil 2012 Tartus Kreutzwaldi 1a Eesti Maaülikooli aulas. Konverentsil tuleb esitamisele kümme kutsutud suulist ettekannet ja lisaks oodatakse sooviavaldusi stendiettekanneteks kõigist agronoomia ning sellega piirnevatest valdkondadest. Sooviavaldused stendiettekanneteks tuleb esitada hiljemalt 13. veebruariks 2012  e-posti aadressile ruth.lauk@emu.ee . E-kirja teemareale märkida „Agronoomia 2012“. Eriti teretulnud on kraadiõppurite (magistrandid, doktorandid) sooviavaldused ja konverentsil toimub nende vahel parima stendiettekande konkurss.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut,
Eesti Maaviljeluse Instituut ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut