Uudised

Aastal 2011 kaitsesid PKI doktorandid 9 doktoritööd

Möödunud 2011. aastal kaitsti Eesti Maaülikoolis 15 doktoritööd, nendest 9 puhul olid kaitsjateks Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandid. 

9 uut doktorikraadi omanikku:

6. mai 2011
Marit Komendant - Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptsioon.
Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee, prof. Anne Luik.

16. september 2011
Merike Lillenberg - Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse.
Juhendajad: prof.  Lembit Nei (TTÜ Tartu kolledž), prof. Kalev Sepp.

9. detsember 2011
Eha Švilponis - Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid.
Juhendajad: prof. Anne Luik, prof. emer. Eino Krall (Tartu Ülikool).

16. detsember 2011
Isabel Margarita Diaz Forero - Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs.
Juhendajad: prof. Valdo Kuusemets, prof. Marika Mänd.

16. detsember 2011
Mario Alberto Luna del Risco - Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine.
Juhendajad: prof. Henri-Charles Dubourguier, dots. Kaja Orupõld, dr. Marta Carballa Arcos (Universidad de Santiago de Compostela).

19. detsember 2011
Villem Aruoja - Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel.
Juhendajad: juhtivteadur Anne Kahru (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), prof. Henri-Charles Dubourguier, prof. Kalev Sepp.

19. detsember 2011
Marje Särekanno - Eri meetoditel paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs.
Juhendajad: Katrin Kotkas (Eesti Maaviljeluse Instituut), vanemteadur Evelin Loit.

21. detsember 2011
Vivika Meltsov - Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus.
Juhendajad: prof. Tiiu Kull, vanemteadur Anneli Poska (Tallinn Tehnikaülikool, Tartu Ülikool).

21. detsember 2011
Pille Sooväli - Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral.
Juhendajad: prof. Marika Mänd, dots. emer. Ülle Lauk, dr. Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut)

Samal teemal: Artikkel ajalehes Maaülikool 26.01.2012