Uudised

Väitekirja kaitsmine: Pille Sooväli - Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Pille Sooväli väitekiri “Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekaitse erialal.
Avalik kaitsmine toimub 21.12.2011 kell 13.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on Dr. Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut), Prof. Marika Mänd (Eesti Maaülikool) ja Dr. Ülle Lauk (Eesti Maaülikool), oponendiks on Dr. Ludvik Tvarůžek (Agricultural Research Institute Kromĕŕiž, Czech Republic). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Link väitekirja PDF failile EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas (3,17MB):

http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/148/Thesis_Soov%C3%A4li_Phd2011.pdf?sequence=1