Uudised

Väitekirja kaitsmine: Isabel Diaz Forero - Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Isabel Diaz Forero väitekiri “Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.
Avalik kaitsmine toimub 16.12.2011 kell 10.00 Tartus Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on prof. Valdo Kuusemets ja prof. Marika Mänd,  oponent on  Prof. Dave Goulson (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Stirling, Stirling, Scotland). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Link väitekirja PDF failile EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas (2,57MB):

http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/149/Thesis_Isabel%20Diaz_2011.pdf?sequence=1