Uudised

TalveAkadeemia 2012 lühiartiklite konkursi tähtaega pikendati

PKI tudengite osalusel korraldatav TalveAkadeemia 2012 pikendas lühiartiklite konkursi artiklite esitamise tähtaega 14. novembrini 2011.  http://www.talveakadeemia.ee

Artikleid oodatakse teemadelt, mis haakuksid jätkusuutliku arenguga. See ei pane kirjatükile ümber loodusteaduslikku raami, vaid jätab  vabad käed kirjutamaks näiteks sotsiaal-,  majandus-, tehnika-, tervise-, kultuuriteemadel. Töid hinnatakse kahel tasemel: 1- bakalaureuse- ja magistriõppurid; 2- magistri lõpetanud ja doktorandid. Artikli puhul loeb selle teemakohasus, kuid hindamisel arvestatakse veel omaosalust, vormistust, sisu.  Artiklile annavad eksperthinnangu vähemalt magistrikraadiga eksperdid, seega iga töö saab konstruktiivse tagasiside osaliseks ja aitab lihvida veel tahumata külgi artiklikirjutamise teemantil.

Lisaks sellele broneeritakse kõigile artikliesitajatele koht TalveAkadeemia 2012 konverentsil, mis toimub 2.-4. märtsil. Lisapreemiana on esikolmikule välja pandud stipendiumid 300, 200 ja 100 € väärtuses.

Külasta TalveAkadeemia 2012 kodulehte ja uuri täpsemalt, mida arvestada artikli kirjutamisel ning esitamisel!