Uudised

Väitekirja kaitsmine: Merike Lillenberg

Kaitsmisele tuleb EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Merike Lillenbergi väitekiri “Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal.
Avalik kaitsmine toimub 16.09.2011 kell 12.00 Tartus Veski tn 4 (Karl Ernst von Baeri maja), seminariruumis. Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp (EMÜ) ja Prof. Lembit Nei (TTÜ),  oponendiks on Prof. Sergey V. Mikhalovsky (School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, UK). Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ raamatukogus.

Link väitekirja PDF failile EMÜ Raamatukogu DSpace keskkonnas (4,63MB):

http://dspace.emu.ee/jspui/bitstream/10492/146/1/Thesis_Lillenberg_2011%20phd.pdf