Uudised

Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide atesteerimine

Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorantide atesteerimised toimuvad 29.08.2011 ja 30.08.2011 Kreutzwaldi 5-1A40 (uus klaasruum fuajees).
- Aruanne esitada nii paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) kui ka elektrooniliselt Kristel Kirsimäele kristel.kirsimae@emu.ee , Kr.5-2C17 alates 16.augustist, hiljemalt 25. augustiks 2011.
 

- Valida endale sobiv ettekande aeg. Ajakava: 29. augustil 9.00-15.00 ja 30.augustil 9.00-13.00. Vältimaks doktorantide saalimist sisse-välja on sellel aastal registreerimine grupina (10-11 inimest igas grupis). 29. augustil on esimese grupi inimesed kohal kell 9.00, teise grupi omad 11.00 ja kolmanda grupi inimesed 13.00. 30. augustil on esimese grupi inimesed kohal kell 9.00, teise grupi omad 11.00. Palun teatada endale sobiv grupp ( kristel.kirsimae@emu.ee )
- Esitada oma atesteerimise ettekanne elektrooniliselt Kristel Kirsimäele ( kristel.kirsimae@emu.ee ) 16.08-26.08.2011.
- Uuendada oma andmeid ETISES

Atesteerimisel esitavad doktorandid lühiülevaate oma uurimistööst (max 5 minutit).
Doktorantide atesteerimise kord ja aruande vormid on kättesaadavad EMÜ kodulehel aadressil: http://www.emu.ee/oppijale/doktorikool/atesteerimine/