Uudised

Põllumajanduse õppekava doktorantide atesteerimine

Põllumajanduse õppekava doktorantide atesteerimine toimub 25. ja 30. augustil algusega kell 9 Eerikal ruumis B217. Aruanded (nii elekrooniliselt kui väljatrükina koos allkirjadega) tuleb saata 15. augustiks Maria Michelsonile (Eerika õppehoone, õppekorraldus). Koos aruande esitamisega tuleb teatada ka kuupäev, millal soovitakse atesteerimisele tulla (valida üks päev).
 
Ettekandes (esitatakse atesteerimispäeval) tuua selgesti välja töö teema, juhendaja(d), mitmenda aasta doktorant ollakse, viimase õppeaasta olulisemad saavutused (artiklid, esinemised, osalemised, õppetöö), ühtivus individuaalplaaniga (kui on kõrvalekaldeid, siis miks ja mida selle asemel on tehtud), teadustöö seis ja olulisemad tulemused. Ettekanne tuleb teha elektrooniliselt ja peaks olema 8-10 min pikkune. Tuletan meelde, et sooritatud õppetööna lähevad arvesse ainult need ained - esinemised - osalemised, mis on ÕIS-i kantud.
Atesteerimisel osalemine on doktorandile kohustuslik.
 
Põllumajanduse õppekava atesteerimiskomisjon:
Endla Reintam (juht)
Alar Astover
Riho Gross
Heli Kiiman
Rando Värnik